Digiturk
xaricdə izləmək üçün ünvan

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,aşağıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Nebula Yayın Pazarlama ve Reklamcılık A.Ş’nin  ve  ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş ‘nin (Nebula ve Krea “Digiturk” olarak anılacaktır.) akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile toplanır.

Bu kapsamda, Digiturk ve grup şirketleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İlgili mevzuatın öngördüğü istisnalar hariç olmak üzere; Digiturk nezdinde bulunan kişisel verileriniz açık rızanız bulunmadan, amaç dışında işlenmeyecek olup, bu kapsamda saklanan, kaydedilen, işlenen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri Digiturk tarafından alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Herhangi bir mecrada Digiturk tarafından sağlanan ürün ya da hizmetten yararlanmanız ve yahut başvurmanız halinde, Digiturk ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlerden yararlandığınızda, Digiturk’le iletişime geçmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere, oyunlara veya anketlere katılmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Digiturk Grup internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak; Digiturk tarafından verilen hizmete ilişkin olarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar, IP kutu uygulamaları (Smart TV uygulamaları) ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm dijital ortamlardaki uygulamaları ve benzeri kanallar aracılığıyla veri işleme amacı geçerli olduğu sürece, aşağıda yer hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz ilgili mevzuta uygun olmak kaydı ile işlenebilecektir:

• Adınız, soyadınız, gibi kimlik bilgileriniz ile telefon numaranız, adresiniz, elektronik posta adresiniz, müşteri numaranız, sözleşme numaranız gibi kişisel verileriniz,

• Aboneliğinize temel teşkil eden kampanya bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, fatura, borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik ve hizmet durumunuz gibi bilgileriniz,

• Digiturk tarafından çeşitli mecralardan sunulan hizmetleri kullanımınız, belirli ürün ve hizmetleri kullanım alışkanlığınız ve bu kapsamda sağladığınız bilgiler ve bunun gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,

• Digiturk’ün satış kanallarındaki talepleriniz, istekleriniz, şikayetleriniz, işlem bilgileriniz gibi bu yolla elde edilen verileriniz,

• Digiturk uygulamaları, içerikleri, servisleri vs. hizmetlerden kişisel taleplerinize göre segmente edilmiş şekilde hizmet alabilmek için verdiğiniz kişisel verileriniz,

• Digiturk’e iş başvurusu yapmanız/iş görüşmesi yapmanız halinde temin edilen her türlü kişisel verileriniz ile çeşitli insan kaynakları firmalarından temin edilen kişisel verileriniz,

• Sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, faks veya sair vasıtalar aracılığı ile Digiturk’le olan iletişiminiz yoluyla elde edilen kişisel verileriniz,

• Digiturk’ü ziyaret etmeniz halinde güvenlik gereği temin edilen bilgileriniz,

• Cihaz kampanyalarımıza ve servislerimize aboneliklerinizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz vb. bilgileriniz,

• İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,

• Digiturk Ödeme Hizmetleri’nden yararlanıyor olmanız halinde ödeme verileriniz ve sair kayıtlarınız,

• Digiturk ile 3. Şahıslar arasında düzenlenen bir işbirliği ile ortak bir hizmet sunulması, kampanya vs. düzenlenmesi gibi durumlarda, bu kapsamda sunulan hizmetlerden yararlanıyor olmanız halinde, 3. Şahıslardan aldığınız hizmetlere ilişkin verileriniz,

• İlgili Digiturk mobil uygulamalarının cihazınızdan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri,

• Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz,

• Digiturk’ün bayi veya teknik servislerinden birinde çalışmanız halinde; TC Kimlik numaranız gibi kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, SGK bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, Digiturk müşterileri, bayileri ve çağrı merkezleri ile görüşme kayıtlarınız, ilgili Digiturk servis uygulamalarından elde edilecek anlık konum, ip, ağ, şebeke ve kullanım bilgileriniz,

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Digiturk tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin sunulması, operasyonların yönetilmesi, ürün ve/veya hizmetlerin analizi, kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme gibi pazarlama/satış faaliyetleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, raporlama ve analiz, alacak yönetimi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek olup Digiturk’e sistemlerde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda tutulabilecektir :

• Digiturk ve/veya iş ortağı tarafından tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve süreç hakkında bilgi verebilme,

• Sözleşme ve/veya mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeleri sağlayabilme, kutlama, temenni gibi bildirimleri sağlayabilme,

• Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için segmentasyon işlemleri yapabilme,

• Digiturk ve/veya iş ortağı tarafından sağlanan yeni ürün ve/veya hizmetlerden haberdar edebilme, genel ve özel kampanyalardan, indirimlerden, promosyonlar vs. haberdar edebilme,

• Tarafınıza en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,

• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,

• Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

• İlgili kanallardan elde edilen ve tarafınıza ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,

• Digiturk tarafından sunulan hizmetler için gerekli teknik,idari gibi tüm tedbirleri alma,

• Sistemlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,

• Digiturk tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetleri geliştirme amacıyla analiz yapma,

• Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımız, iş ortaklarımız gibi kişileri eğitme ve geliştirme,

• Faturalandırma yapma, hizmet alımına ilişkin ödeme işlemleri,

• Kullanım alışkanlıklarınız dikkate alınarak tarafınıza özel teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,

• Kimlik bilgilerinizi ve Digiturk nezdindeki bilgilerinizi doğrulama,

• İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,

• Her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,

• Digiturk tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımında akdi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerin ihlalini tespit etme veya önleme,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

• İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmesel ve/veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirme,

• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

• Digiturk tarafından düzenlenen ödül,oyun, anket ve çekiliş yapılması,

• Müşteri hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi,

• Digiturk ile iş görüşmesi ilişkisinde bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi vb. gibi amaçlarla,

• 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında iş ortaklarımız ve aşağıda sayılan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

• Digiturk grup şirketleri,

• Digiturk nam ve/veya hesabına hareket eden kişiler,

• Yararlandığınız ürün ve/veya hizmetin ifası amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,

• Digiturk’ün taşeronları, çözüm ortakları, anlaşmalı olduğu Pazar araştırma şirketleri,

• Alacak takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar,

• Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,

• Denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişiler,

• Digiturk’ün düzenleyici ve denetleyici kurumları, resmi ve idari merciler,

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İlgili mevzuat uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olup bu hususta her zaman Digiturk’e (Digiturk Müşteri Hizmetleri A.B.D  + 1 929 270 4141 Avrupa  +49 69 2222 72 21) başvurabilirsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ İSTİSNALAR

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz